Recent Posts

24 September 2008

I'tikaf untuk Muslimah

Dalil Naqli

QS.Al Baqarah.125. Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim[89] tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud".

[89]. Ialah tempat berdiri Nabi Ibrahim a.s. diwaktu membuat Ka'bah.


Macam2 I'tikaf :

 1. Wajib - jika merupakan nadzar
 2. Sunnah Muakkad - jika dikerjakan di bulan Ramadhan
 3. Mustahab (disukai Allah SWT) - selain karena nadzar dan bukan di bulan Ramadhan


Syarat I'tikaf :

 1. Masjid yang digunakan untuk Sholat Jum'at
 2. Muslim / Muslimah
 3. Sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk
 4. Suci dari hadast kecil maupun besar
 5. Berniat I'tikaf
 6. Berpuasa


Hal yang dilarang jika sedang beri'tikaf :

 1. Bersetubuh


QS.Al Baqarah.187. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf[115] dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.[115]. I'tikaf ialah berada dalam mesjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah.

 1. Murtad
 2. Bercumbu sehingga mengeluarkan mani
 3. Keluar masjid tanpa alasan syar'i


Syarat Muslimah boleh melakukan I'tikaf :

 1. Ada ijin dari suami
 2. Aman
 3. Tidak campur antara pria dan wanita
 4. Tidak boleh berdandan dan memakai wewangian
 5. Pilih Shaf paling belakang


Syukur alhamdulillah, kita semua masih diberi kesempatan sampai pada 10 hari terakhir Ramadhan yang tinggal beberapa hari lagi akan segera berakhir. Yang pada mau mudik, selamat jalan ya ati-ati di jalan, salam buat orang rumah, dan jangan lupa oleh-olehnya ya mukajail Buat yang gak mudik, ayo kita isi hari-hari terakhir Ramadhan ini dengan semakin banyak beribadah kepada Allah, yuk kita i'tikaf yuk. Di atas ada artikel, jaman saya masih di Surabaya dulu semoga bermanfaat ya.. Sejauh ini bumil baru i'tikaf sekali aja pas malam 21 di Masjid Bimantara, next insyaallah nanti malam kami akan i'tikaf di Masjid Deptan. Semoga tidak ada halangan apa-apa dan besoknya dedde' juga tetep fit amien ya robbal allamien...


No comments:

24 September 2008

I'tikaf untuk Muslimah


Dalil Naqli

QS.Al Baqarah.125. Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim[89] tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud".

[89]. Ialah tempat berdiri Nabi Ibrahim a.s. diwaktu membuat Ka'bah.


Macam2 I'tikaf :

 1. Wajib - jika merupakan nadzar
 2. Sunnah Muakkad - jika dikerjakan di bulan Ramadhan
 3. Mustahab (disukai Allah SWT) - selain karena nadzar dan bukan di bulan Ramadhan


Syarat I'tikaf :

 1. Masjid yang digunakan untuk Sholat Jum'at
 2. Muslim / Muslimah
 3. Sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk
 4. Suci dari hadast kecil maupun besar
 5. Berniat I'tikaf
 6. Berpuasa


Hal yang dilarang jika sedang beri'tikaf :

 1. Bersetubuh


QS.Al Baqarah.187. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf[115] dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.[115]. I'tikaf ialah berada dalam mesjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah.

 1. Murtad
 2. Bercumbu sehingga mengeluarkan mani
 3. Keluar masjid tanpa alasan syar'i


Syarat Muslimah boleh melakukan I'tikaf :

 1. Ada ijin dari suami
 2. Aman
 3. Tidak campur antara pria dan wanita
 4. Tidak boleh berdandan dan memakai wewangian
 5. Pilih Shaf paling belakang


Syukur alhamdulillah, kita semua masih diberi kesempatan sampai pada 10 hari terakhir Ramadhan yang tinggal beberapa hari lagi akan segera berakhir. Yang pada mau mudik, selamat jalan ya ati-ati di jalan, salam buat orang rumah, dan jangan lupa oleh-olehnya ya mukajail Buat yang gak mudik, ayo kita isi hari-hari terakhir Ramadhan ini dengan semakin banyak beribadah kepada Allah, yuk kita i'tikaf yuk. Di atas ada artikel, jaman saya masih di Surabaya dulu semoga bermanfaat ya.. Sejauh ini bumil baru i'tikaf sekali aja pas malam 21 di Masjid Bimantara, next insyaallah nanti malam kami akan i'tikaf di Masjid Deptan. Semoga tidak ada halangan apa-apa dan besoknya dedde' juga tetep fit amien ya robbal allamien...


0 comments on "I'tikaf untuk Muslimah"